Nieuws 

Start Visitatie WOV

Nederland kent een in de Woningwet ingebed visitatiestelsel voor woningcorporaties. Visitaties geven een beeld van de maatschappelijke prestaties van corporaties in de lokale context. Met aanknopingspunten voor verbetering en samenwerking. Zo dragen visitaties bij aan maatschappelijk leren en aan beter wonen in Nederland. De basis is een eenduidige methodiek en een onafhankelijke uitvoering.

 

Wettelijk is vastgelegd dat iedere woningcorporatie zich minimaal één keer per vier jaar moet laten visiteren. De in 2009 opgerichte en onafhankelijke Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) ontwikkelt en beheert een visitatiemethodiek, accrediteert visitatiebureaus en ziet toe op de kwaliteit van visitaties. Ook publiceert SVWN alle visitatierapporten, zodat binnen de sector van elkaar kan worden geleerd.

Ook de WOV laat zich visiteren

De WOV heeft zelf een van de geaccrediteerde bureaus voor de visitatie uitgekozen. Dit onafhankelijke bureau stelt een visitatiecommissie samen en begeleidt het visitatieproces. De commissie onderzoekt en beoordeelt de prestaties van de WOV in relatie tot de ‘prestatieafspraken’ die de WOV maakte met gemeente en huurders. Daarbij worden de gemeente en de huurders nauw betrokken.

Op donderdag 14 maart zal de aftrap worden gegeven voor de visitatie van de WOV. 26 maart zal de visitatiecomissie met bestuur en RVC van de WOV , de gemeente Oostzaan, de huurdersorganisatie (HVO) en de Adviesraad spreken over de prestaties van de WOV.

Resultaten van de Visitatie

De uiteindelijke rapportage over onze resulaten en de gesprekken daarover samen met een reactie van de WOV zullen op onze website worden geplaatst. Naar verwachting is dat in de loop van de maand mei.

Bewonersavond complex 2 start verduurzaming

Op woensdag 12 december was het dan zover. Voor de bewoners van complex 2 was er een bewonersavond georganiseerd waar tekst en uitleg werd gegeven bij de start van de verduurzaming van de 58 woningen. Samen met de Woonbond , deskundigen en één van de aannemers werd tot in detail duidelijk gemaakt hoe de WOV haar oudere woningen gaat verduurzamen. Een behoorlijke ingreep waarbij zoals bekend de complete isolatie van de woning het eerste doel is. Ook zal de WOV in de eerste fase zonnepanelen plaatsen op de daken van alle woningen. In de komende jaren kan er dan nog een vervolg komen met toevoeging van een warmtepomp voor de verwarming en het warm tapwater. De WOV heeft de bewoners duidelijk gemnaakt dat de hele ingreep voor de bewoners minimaal kostenneutraal moet blijven. Wij willen niet dat onze huurders de verduurzaming gaan betalen !

Hieronder een eerste impressie van één van de blokjes woningen, waarbij aan de rechterkant van het blokje woningen goed te zien is hoe de woningen er weer opgefrist uitzien. De linkerkant laat de woningen zien zoals ze nu zijn.

Voor meer informatie Projecten Verduurzaming

Type a van complex 2

Inloopavond voor bewoners Doktersbuurt succesvol

Het was lekker druk 26 november met bewoners die langskwamen op het stadhuis. In het stadhuis had de WOV en de aannemer Van Braam-Minnesma een presentatie van alle plannen rondom de sloop van en nieuwbouw voor complex 17, (Dr. Boomstraat 10 t/m 48).

Belangrijk voor de buurt was natuurlijk hoe het nieuwe complex er uit gaat zien (klik hier voor artist impression van het nieuwe complex) en hoe we zoveel mogeliijk gaan zorgen voor veiligheid tijdens sloop en bouw en beperking van de bouwoverlast.

Inloopavond stadhuis Oostzaan complex 17 WOV

OVER ONS

WOV

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.00 uur. Spreekuur Woningzoekenden: Maandagavond 19.00 tot 20.00 uur (Uitgezonderd Feestdagen) Klachten (Technische Dienst): Maandag t/m vrijdag 08.00 tot 10.00 uur Tel: 075-684 4524 Email: td@wov.nl (Uitgezonderd Feestdagen)

Bezoek ons kantoor

Jacob Corneliszstraat 5
1511BM Oostzaan

075-684 5215

2019 wov.nl. All Rights Reserved.