Meer duurzame sociale woningbouw in Oostzaan 

Meer duurzame sociale woningbouw in Oostzaan

Gemeente Oostaan, Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV) en de Huurdersvereniging Oostzaan (HVO) zijn dit jaar versneld tot overeenstemming gekomen over de prestatieafspraken 2020-2024. Er zijn afspraken gemaakt over hoe zij bijdragen aan de woonvisie, de uitbreiding van de woningvoorraad en de verbetering en verduurzaming van de sociale huurwoningen in Oostzaan.

Rosemarijn Dral, wethouder Oostzaan: “We hebben een grote uitdaging op het gebied van huisvesting: er moeten woningen bij komen en die moeten ook nog op eens op een duurzamere manier worden gebouwd of verbouwd. Met het tekenen van de prestatieafspraken slaan we de handen ineen om de komende vijf jaar met deze uitdagingen aan de slag te gaan.”

 Verduurzaming en kwaliteitsverbetering

WOV gaat de kwaliteit van woningen verbeteren en verduurzamen. De woningbouwvereniging wil ook een besparing op de energielasten voor de bewoners. De voorgenomen (vervangende) nieuwbouw en de isolatie van vloeren, gevels en daken van bestaande woningen in bezit van WOV, zullen voor een deel bijdragen aan de verduurzaming.

Uitbreiding van de sociale woningvoorraad

WOV en de gemeente onderzoeken samen de mogelijkheden om de sociale woningvoorraad verder uit te breiden. In aansluiting op de gemeentelijke woonvisie en de portefeuillestrategie van WOV zal steeds meer aandacht uitgaan naar het bijbouwen van kleinere, levensloopbestendige woningen. De WOV wil maximaal gebruik maken van mogelijkheden in haar eigen bezit door inbreidingsocaties te benutten. HVO gaat onderzoek doen naar een stimuleringsregeling voor ouderen, die het mogelijk maakt om op vrijwillige basis een eengezinswoning te ruilen voor een meer passende woning.

 

ondertekening prestatieafspraken WOV

Woensdag 11 december zetten Rosemarijn Dral (wethouder Oostzaan), Wim van den Bosch (bestuurslid Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuivesting - WOV) en Steve Smit (voorzitter Huurdersvereniging Oostzaan - HVO) hun handtekening onder de prestatieafspraken.

 

 

 

OVER ONS

WOV

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.00 uur. Klachten (Technische Dienst): Maandag t/m vrijdag 08.00 tot 10.00 uur Tel: 075-684 4524 Email: td@wov.nl (Uitgezonderd Feestdagen)

Bezoek ons kantoor

Jacob Corneliszstraat 5
1511BM Oostzaan

075-684 5215

2020 wov.nl. All Rights Reserved.