Start Visitatie WOV 

Start Visitatie WOV

Nederland kent een in de Woningwet ingebed visitatiestelsel voor woningcorporaties. Visitaties geven een beeld van de maatschappelijke prestaties van corporaties in de lokale context. Met aanknopingspunten voor verbetering en samenwerking. Zo dragen visitaties bij aan maatschappelijk leren en aan beter wonen in Nederland. De basis is een eenduidige methodiek en een onafhankelijke uitvoering.

 

Wettelijk is vastgelegd dat iedere woningcorporatie zich minimaal één keer per vier jaar moet laten visiteren. De in 2009 opgerichte en onafhankelijke Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) ontwikkelt en beheert een visitatiemethodiek, accrediteert visitatiebureaus en ziet toe op de kwaliteit van visitaties. Ook publiceert SVWN alle visitatierapporten, zodat binnen de sector van elkaar kan worden geleerd.

Ook de WOV laat zich visiteren

De WOV heeft zelf een van de geaccrediteerde bureaus voor de visitatie uitgekozen. Dit onafhankelijke bureau stelt een visitatiecommissie samen en begeleidt het visitatieproces. De commissie onderzoekt en beoordeelt de prestaties van de WOV in relatie tot de ‘prestatieafspraken’ die de WOV maakte met gemeente en huurders. Daarbij worden de gemeente en de huurders nauw betrokken.

Op donderdag 14 maart zal de aftrap worden gegeven voor de visitatie van de WOV. 26 maart zal de visitatiecomissie met bestuur en RVC van de WOV , de gemeente Oostzaan, de huurdersorganisatie (HVO) en de Adviesraad spreken over de prestaties van de WOV.

Resultaten van de Visitatie

De uiteindelijke rapportage over onze resulaten en de gesprekken daarover samen met een reactie van de WOV zullen op onze website worden geplaatst. Naar verwachting is dat in de loop van de maand mei.

OVER ONS

WOV

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.00 uur. Klachten (Technische Dienst): Maandag t/m vrijdag 08.00 tot 10.00 uur Tel: 075-684 4524 Email: td@wov.nl (Uitgezonderd Feestdagen)

Bezoek ons kantoor

Jacob Corneliszstraat 5
1511BM Oostzaan

075-684 5215

2020 wov.nl. All Rights Reserved.