WOV zoekt een derde bestuurslid, met financien als aandachtsgebied. Bureau Public Spirit verzorgt de werving voor WOV. Meer informatie over de functie en de functievereisten vindt u via onderstaande link. Geinteresseerden nodigen wij van harte uit om te reageren naar Public Spirit.

Lid Bestuur met financiële portefeuille | PublicSpirit

Op woensdag 22 juni a.s vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV) plaats. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in het gebouw van muziekvereniging Concordia, Jacob Corneliszstraat 22 in Oostzaan. De vergadering is vrij toegankelijk, u hoeft zich niet voorafgaand aan te melden.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen ALV d.d. 24 november 2021
 3. Jaarverslag & Jaarrekening WOV 2021
 4. Presentatie Woonmatch: nieuwe website voor woonruimteverdeling
 5. Ontwikkelingen bij WOV
 • - reparatieonderhoud
 • - mutatieonderhoud
 • - projecten
 1. Werving leden Adviesraad
 2. Werving bestuurder WOV financiële portefeuille
 3. Rondvraag

De jaarstukken liggen ter inzage op het kantoor van WOV voor geïnteresseerden, Jacob Corneliszstraat 5 in Oostzaan. We zien u graag 22 juni.

 

Ook de WOV gaat (net als alle andere corporaties) rookmelders plaatsen in woningen die dat nog niet hebben. Eind mei beginnen we de eerste bewonersbrieven aan u te sturen met de aankondiging dat we gaan starten

We hebben natuurlijk extra capaciteit moeten regelen om de rookmelders te plaatsten in elke woning die nog geen rookmelder heeft. 

- Plakrookmelders voldoen aan NEN-14604 en hebben een CE keurmerk.
- Melders hebben een '10 jaar batterij'.
- In de wet staat dat de verplichting geldt voor bouwlagen met een verblijfsruimte of met een besloten ruimte waar een vluchtroute doorheen loopt tussen de uitgang van een  verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie.

Het komt erop neer dat er op elke verdieping een rookmelder moet worden geplaatst in de verkeersruimte (hal, overloop, e.t.c.).


Als u niet thuis bent/kunt zijn

1.) We verzoeken bewoners op de dag en tijd die in de brief staat aanwezig te zijn. Wij werken volgens een planning ruim 800 adressen af en kunnen niet met iedereen een persoonlijke afspraak maken.
2.) Er worden dus geen persoonlijke afspraken gemaakt.
3.) Wanneer mensen echt niet thuis kunnen zijn zal er een tweede rondgang ingepland worden. Bewoners ontvangen hier t.z.t. opnieuw een brief voor met weer een voorstel.

5f461e6956c9ef46b30abd1e Rookmelders.nl main logo

Huurverhoging per 1 juli 2022

 Algemeen

Het beleid dat WOV voert zet in op een goed aanbod van betaalbare en duurzame huurwoningen in Oostzaan in beheer van een financiële gezonde vereniging op (midden)lange termijn. Wij nemen daarmee verantwoordelijkheid voor onze huurders vandaag én onze huurders in de toekomst. Daarbij zoeken wij voortdurend balans tussen de belangen van beiden.

Een belangrijke reden om de huren te verhogen zijn onze geplande plannen om te verduurzamen inde komende jaren. Wij zien een belangrijke maatschappelijke taak voor de vereniging weggelegd in het vergroten van de betaalbaarheid door ons bezit te vernieuwen en verduurzamen. De isolatie van onze woningen maakt onze bewoners tenslotte minder afhankelijk van stijgende energieprijzen.

Wij zijn van mening dat wij met ons voorstel voor de huurverhoging een zeer sociaal beleid voeren waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De huurders met de kleinste beurs worden daarbij volledig ontzien.

De meeste huurders krijgen een verhoging van 1%
We hebben in bijgaand voorstel voor de meeste huurders de nettohuur met 1% verhoogd. We vinden dat we hiermee een sociaal beleid voeren. De huurders met de laagste inkomens willen we geen huurverhoging geven. Het betreft vooral de huurders die vorig jaar een eenmalige huurverlaging kregen.

Voor meer informatie over de huurverhoging 2022 klik hier.

We gaan samenwerken met een nieuwe grote aannemer met meer capaciteit, die ook voor veel andere corporaties werkt.
 
Op de foto ziet u bestuurder Nico van Baarsen van de WOV (links) en Technisch Directeur Roel Jan Koelewijn van Coen Hagedoorn Bouwgroep (rechts) de raamovereenkomst tekenen. In het midden de aardbeientaart!
 
ondertekening Coen en WOV def

De openingstijden van onze balie zijn tijdelijk aangepast.

Wij zijn van maandag t/m donderdag geopend op afspraak. Op vrijdag zijn wij tijdelijk gesloten.

Voor vragen of voor het maken van een afspraak zijn wij telefonisch bereikbaar op bovengenoemde dagen of per e-mail.

Telefoonnummer: 075-6845215

Email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De technische dienst is bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 8:00 -10:00 uur op telefoonnummer 075-6844524.