In 2021 hebben huurders met een laag inkomen en hoge huur eenmalig recht op huurverlaging van hun woningcorporatie. Dus ook van de WOV. Tot en met 30 december 2021 kunnen huurders met een recente inkomensdaling een aanvraag indienen bij de WOV voor een eenmalige huurverlaging, indien zij voldoen aan de voorwaarden.

Huurverlaging na recente inkomensdaling

Huurders die in 2019 een laag inkomen hadden, kregen voor 1 april 2021 een huurverlaging voorgesteld door de woningcorporatie als zij een te hoge huurprijs betaalden.
Huurders die in 2020 of 2021 te maken kregen met een inkomensdaling die tenminste zes maanden duurt en een te hoge huurprijs (zie hieronder) betalen, kunnen tot eind 2021 de huurverlaging zelf aanvragen bij de WOV. Of een huurder in aanmerking komt voor eenmalige huurverlaging hangt af van de huishoudgrootte, het (verzamel)inkomen en de huurprijs. Bij het indienen van het verzoek bij de WOV moet de huurder diverse gegevens meeleveren, namelijk:

 • Een verklaring over het huishouden die de huurder zelf opstelt en ondertekent. In de verklaring staat het aantal personen en de leeftijden van de inwonende personen;
 • Een bewijs van het inkomen van alle inwonende personen over de afgelopen zes maanden. Dit kan zijn:
  - Een set salarisstroken
  - Uitkeringsspecificaties
  - Indien u ZZP´er bent: een verklaring van een boekhouder

Let op: het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.

Na het indienen van de aanvraag tot eenmalige huurverlaging, moet de WOV binnen drie weken na ontvangst van de actuele gegevens een huurverlagingsvoorstel doen indien de huurder aan de voorwaarden voldoet. Huishoudens die huurverlaging aanvragen op basis van het inkomen van de laatste zes maanden, komen in de volgende gevallen in aanmerking voor de huurverlaging:

Tabel: huishoudtypes, inkomensgrenzen en bijbehorende huurverlaging

Tabel: huishoudtypes, inkomensgrenzen en bijbehorende huurverlaging
Type huishoudenInkomen tot inkomensgrens (50% van de jaarinkomensgrens) (prijspeil 2021)Huurverlaging (naar prijspeil 2021)
Enkel persoon Tot en met € 23.725 (€ 11.862,50) € 633,25
Enkel persoon, AOW-gerechtigd op 1-1-2021 Tot en met € 23.950 (€ 11.825,00) € 633,25
Meerdere personen Tot en met € 32.200 (€ 16.100,00) Twee personen: € 633,25
    Drie of meer personen: €678,66
Meerdere personen, van wie tenminste één AOW-gerechtigd op 1-1-2021 Tot en met € 32.075 (€ 11.037,50) Twee personen: € 633,25
    Drie of meer personen: €678,66

energy award heer veldhuizen verduurzaming

Wethouder Dral geeft bloemen aan de heer Veldhuizen


 

Een delegatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft deze herfst, samen met wethouder Rosemarijn Dral van de gemeente Oostzaan, een bezoek gebracht aan de Doktersbuurt. De WOV verduurzaamt hier momenteel 107 van de gewenste 500 huizen.

Ze spraken daar onder meer met bewoners over hun mening rondom de isolatie van hun woning. Een van die bewoners was de heer Veldhuizen.

‘Toen we voor het probleem werden gesteld dat onze woningen geïsoleerd zouden worden, zag ik daar best tegenop’, geeft hij ruiterlijk toe. ‘Ik ben nog bij de voorlichtingsavonden geweest. Maar het eindresultaat is dat we er bijzonder tevreden mee zijn. Het is goed geïsoleerd. We merken het aan de verwarming: het moet écht koud zijn, wil hij aanslaan. We hebben niets te mopperen en zijn dik tevreden met de aanpak.’

Op nieuwbouwniveau isoleren
Lex Bosselaar, Senior Adviseur Warmte en Koude bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), heeft eveneens positieve woorden voor het verduurzamingstraject. Hij spreekt van ‘een mooi voorbeeld van hoe oudere woningen op nieuwbouwniveau geïsoleerd moeten worden’.

‘Nog voorbij de standaard’, aldus Bosselaar. ‘Dat is de eerste stap. Het maakt het mogelijk om stapsgewijs naar aardgasvrije wijken te gaan.’

We kijken er namens de WOV in ieder geval naar uit om deze weg naar boven voort te zetten!

Energy Award
Het bezoek aan de Doktersbuurt viel samen met de uitreiking van de landelijke Energy Award. Wethouder Dral nam deze namens de gemeente in ontvangst uit de handen van Esther Pijs, directeur van het EZK. De gemeente won de Award omdat ze succesvol had aangestuurd op energiebesparing bij bedrijven.

Dat de gemeente Oostzaan de prijs ontving, is best bijzonder. Het is namelijk de eerste keer dat deze prijs naar een gemeente ging. Oostzaan onderscheidde zich landelijk op het gebied van energiebesparing en de duurzame opwekking van energie.


Esther Pijs en wethouder Dral bij de Energy Award: een windturbine voor het opladen van elektrische fietsen

energy award

Nog meer leden dan in juni hebben vorige week de 24e november deelgenomen aan alweer de 3e online Algemene Ledenvergadering van de WOV.

We hopen echt dat we elkaar de volgende keer weer live mogen ontmoeten in het ons vertrouwde zaaltje in Oostzaan. Voor nu, allemaal heel hartelijk bedankt voor de deelname en uw inbreng!

Blok ALV6 bedankt3

 

 

Een nieuwe studie van Magis stipt verschillende verbeterpunten aan

De dienstverlening van alle processen van de WOV kan worden verbeterd. Nieuwe huurders beoordelen deze met het rapportcijfer 6,9. Huurders met een reparatieverzoek én vertrokken huurders geven de WOV hiervoor een 6,5.

Dat staat in een onafhankelijk rapport dat onderzoeksbureau Magis in opdracht van de woningbouwvereniging opstelde. Slechts 43 procent van de huurders is tevreden over de wijze waarop de WOV communiceert. Huurders geven aan dat ze te laat of geen reactie ontvingen en continu zelf contact moesten opnemen.

Aandachtspunten voor nieuwe huurders zijn de informatievoorziening over de woning, de duidelijkheid van de welkomstmap en de ervaren moeite tijdens het betrekken van de woning. Aandachtspunten voor huurders met een reparatieverzoek zijn het geven van een terugkoppeling, de termijn waarbinnen reparaties zijn opgelost, de bereikbaarheid van de medewerker en de uitleg over het vervolg en het tijdstip.

Vertrokken huurders ervaarden moeite tijdens het opzeggen van de woning en het achterlaten in een goede staat. Het was voor hen wél duidelijk hoe ze het huurcontract moesten opzeggen.

 

rapportcijfer nieuwe huurders

Nieuwe huurders

61 procent van de nieuwe huurders geeft aan tevreden te zijn met de huidige informatievoorzieningen. 17 procent is ontevreden.

‘De communicatie was op zich goed, maar had voor mijn gevoel iets uitgebreider gekund’, aldus een anonieme reactie. ‘Met name in het aangeven op welke termijn de volgende stap ongeveer zou plaatsvinden. Het lijkt me beter voor de gemoedsrust van de kandidaten als ze horen dat het nog even kan duren – in plaats van dat ze niets horen.’

73 procent van de nieuwe huurders liet daarnaast weten tevreden te zijn over de bezichtiging van een woning met een medewerker. 85 procent vond de informatie in de aanbiedingsbrief duidelijk.

Huurders zijn ook tevreden met de woning waarin ze nu wonen. De duidelijkheid van de welkomstmap is wél een aandachtspunt. Huurders ervaren daarnaast moeite tijdens het betrekken van het huis. Dit heeft te maken met het afronden van de werkzaamheden in de woning.

rapportcijfer reparaties

Huurders met een reparatieverzoek

Huurders met een reparatieverzoek geven aan géén terugkoppeling te ontvangen en vinden dat ze veel actie moeten ondernemen. 38 procent van deze huurders heeft moeite gehad om de reparatie uitgevoerd te krijgen. Dat heeft te maken met het meermaals telefonisch contact moeten opnemen en de termijn waarbinnen problemen zijn opgelost.

Het resultaat daarentegen bevalt ze wél goed. Huurders zijn bijvoorbeeld te spreken over de medewerkers van de aannemers, die volgens hen netjes hebben gewerkt en alles hebben opgeruimd.

rapportcijfer vertrokken huurders

Vertrekkende huurders

Vertrekkende huurders lieten weten het formulier waarmee de huur kon worden opgezegd duidelijk te vinden. Een aantal van hen ondervond moeite tijdens het opzeggen van de woning en het achterlaten in afgesproken staat.

‘Het opleveren ging prima, maar daarvoor was er veel onduidelijkheid: slechte communicatie over mogelijke nieuwe huurders en alles werd laat in gang gezet. Daardoor kon er niets worden overgenomen, ondanks een vroege opzegging’, stelt een van de reacties.

Een relatief lage respons onder vertrekkende huurders maakt het lastig om te achterhalen welke aandachtspunten van belang zijn. De WOV belt daarom, om dit inzichtelijk te maken, maandelijks met een aantal huurders.

Effecten van het coronavirus

Magis heeft ook onderzoek gedaan naar het effect van de pandemie op onder andere de informatievoorziening. Dit laat zien dat 55 procent van de respondenten de informatie over het virus en de genomen maatregelen heeft gezien. 51 procent ontving deze info via de website.

Over het onderzoek

Het onderzoek naar de dienstverlening van de WOV is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Magis. De studie heeft online en telefonisch plaatsgevonden. Het werk is uitgevoerd tussen april en juli 2021.

 

De bedrijfsleider van Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV), Monique Appelman, vertrekt per 1 december 2021 .

Mevrouw Appelman was sinds de zomer van 2019 in dienst bij de WOV. Het bestuur van WOV en mevrouw Appelman hebben onlangs besloten om het dienstverband van mevrouw Appelman binnenkort te beëindigen. Aanleiding hiervoor was een verschil van inzicht tussen partijen.

Monique heeft WOV de afgelopen jaren een behoorlijke stap verder gebracht en kiest nu voor een toekomst buiten de WOV. Het bestuur zal het ingezette verandertraject verder vormgeven.

WOV wenst mevrouw Appelman veel succes bij haar volgende functie.

Hieronder treft u de integrale brief van de belastingdienst aan over uw mogelijke recht op huurtoeslag over 2020. Wij vinden dat als WOV belangrijk om met u te delen. 


 

Meer huurders hebben recht op huurtoeslag, maar niet iedereen weet dit

 

Utrecht, 22 juni 2021 - Sinds 1 januari 2020 komen meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag. Dit komt door een wetswijziging waardoor de harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen. Veel huurders weten dit nog niet en lopen hierdoor huurtoeslag mis. Daarom roept Belastingdienst/ Toeslagen huurders op om vóór 1 september 2021 huurtoeslag over 2020 aan te vragen via toeslagen.nl/huurtoeslag.

 

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de huurkosten. Tot en met 2019 golden er harde inkomensgrenzen om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Hierdoor kon je recht op huurtoeslag in één keer vervallen als je een paar euro extra ging verdienen. Vanaf 1 januari 2020 bestaan die harde inkomensgrenzen niet meer. Als je inkomen stijgt, krijg je minder huurtoeslag. Maar het is niet meer zo dat bij een kleine stijging de huurtoeslag plotseling helemaal wegvalt. Dit zorgt voor meer zekerheid bij huurders. Belangrijk, want onzekerheden zijn er in deze tijden al genoeg.

Wie kan huurtoeslag krijgen?

Niet iedereen die huurt, kan huurtoeslag krijgen. De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen: je moet onder meer 18 jaar of ouder zijn en een zelfstandige woonruimte huren. Dit betekent dat je in ieder geval een eigen toegangsdeur hebt die op slot kan, een eigen keuken en een eigen wc. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden voor de huurtoeslag 2020:

 • Je huur mag niet te hoog zijn

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag over 2020, mochten de huur- en servicekosten van je woning vorig jaar niet hoger zijn dan € 737,14 per maand. Zijn alle huisgenoten jonger dan 23? Dan mochten de huur- en servicekosten maandelijks maximaal € 432,51 zijn.

 • Je inkomen mag niet te hoog zijn

Hoe hoog je inkomen in 2020 mocht zijn, hangt af van je huur, de leeftijd van jou en je huisgenoten en de samenstelling van je huishouden.

 • Je vermogen mag niet te hoog zijn

Om huurtoeslag te krijgen, mag je niet te veel vermogen hebben. Zoals spaargeld. Wil je huurtoeslag over 2020 aanvragen? Dan kan dit als je eigen vermogen op 1 januari 2020 niet meer dan € 30.846 was. Voor partners samen gold een maximum eigen vermogen van € 61.692. Als je medebewoners hebt, mochten zij per persoon ook niet meer dan € 30.846 vermogen hebben.

 

Voorbeelden in de praktijk

Om inzicht te geven in de hoogte van huurtoeslag, zet Belastingdienst/ Toeslagen twee praktijkvoorbeelden op een rij.

 1. Janine is 26 jaar en werkt als schoonheidsspecialist. Ze verdiende in 2020 € 25.000 bruto en betaalde maandelijks € 700 aan huur voor een woning in Den Haag. Via nl/huurtoeslag maakt ze een proefberekening om te bekijken of ze in 2020 recht had op huurtoeslag. Dat blijkt inderdaad het geval. Om precies te zijn, krijgt ze over 2020 € 1.524 aan huurtoeslag.
 2. Wesley en Lydia zijn allebei 41 jaar en huren samen een woning in Utrecht. In 2020 betaalden zij maandelijks € 700 aan huur. Hun gezamenlijke inkomen bedroeg € 35.000 bruto. Daarmee hadden ze vorig jaar recht op een huurtoeslag van € 624.

 

Vraag vóór 1 september huurtoeslag over vorig jaar aan

Denk jij dat je in 2020 in aanmerking kwam voor huurtoeslag? Maak dan een proefberekening op toeslagen.nl/huurtoeslag. Heb je recht? Vraag de huurtoeslag 2020 dan vóór 1 september 2021 aan. Goed om te weten: als je huurtoeslag voor vorig jaar aanvraagt, loopt de toeslag automatisch door in 2021. Controleer daarom ook je gegevens van 2021. Als er iets verandert in je persoonlijke situatie, geef de wijziging dan door. En zet zo nodig de huurtoeslag stop per 31 december 2020.

 

Meer weten?

Kijk op toeslagen.nl/huurtoeslag. Of neem contact op met de BelastingTelefoon via 0800-0543 (gratis). Ook kun je kijken op toeslagen.nl/hulp voor een toeslagenservicepunt bij jou in de buurt of andere hulp.