WOV houdt de maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen voorlopig aan; ons kantoor blijft nog gesloten voor bezoekers.

Wel zijn wij telefonisch of per email bereikbaar voor vragen of voor het maken van een afspraak.

Telefoon: 075-6845215
E-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor reparatieverzoeken of vragen over het onderhoud van woningen is de technische dienst bereikbaar tussen 8:00-10:00 uur op telefoonnummer 075-6484524.

Corona

Op Hemelvaartsdag 13 mei én vrijdag 14 mei zijn wij gesloten. Voor urgente klachten kunt u altijd bellen met 075-684 52 15.

Wij wensen u alvast fijne dagen toe!

De eerste nieuwbouwwoningen aan de Dr. Boomstraat zijn 30 maart opgeleverd aan de nieuwe huurders.

WOV-bestuurslid Nico van Baarsen heeft de eerste sleutel uitgereikt aan een blije meneer de Vries uit Oostzaan.

1e sleutel

Grote belangstelling

Het inschrijven voor de nieuwbouwwoningen aan de Dr. Boomstraat ging gepaard met grote belangstelling: ruim driehonderd belangstellenden meldden zich aan. De woningen zijn inmiddels toegewezen.

Wat voor woningen zijn het?

De 33 sociale nieuwbouwwoningen in de Doktersbuurt hebben een betaalbare huurprijs en zijn daarom geschikt voor mensen met een laag inkomen. Ze zijn helemaal vrij van aardgas, terwijl een warmtepomp en bodembron zorgen voor vloerverwarming.

Het complex beschikt daarnaast over een aantal zonnepanelen, opgesteld op het dak. Deze zijn bedoeld voor de warmtepomp en huishoudelijk gebruik.

Wanneer vinden de andere opleveringen plaats?

Na de eerste opleveringen van deze week zullen ook de opleveringen van de andere woningen snel volgen. Volgende week worden er nog eens 6 woningen overgedragen aan de nieuwe bewoners.

Maandag 24 mei zijn wij gesloten in verband met Pinksteren. Voor urgente klachten kunt u altijd bellen met 075-684 52 15.

Alvast een fijn Pinksterweekend toegewenst!

 

pinksteren large

Klanttevredenheidonderzoek Magis
Het kan zijn dat u binnenkort bericht krijgt van Magis via e-mail, telefoon of per brief. Zij zijn een onafhankelijk onderzoeksbureau die samen met de WOV een klanttevredenheidonderzoek uitvoert.klant
De reden hiervoor is dat we graag willen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Wat doen we goed, en wat kan volgens u beter?
We gebruiken de resultaten om richting te geven aan ons beleid of dat zo nodig bij te stellen.
De resultaten van deze onderzoeken onder onze huurders zijn voor de WOV erg waardevol. En zo krijgen we een goed beeld van wat er speelt en wat u belangrijk vindt.
Daarom willen wij u vragen om mee te doen aan dit onderzoek.
Alvast hartelijk dank hiervoor.

In 2021 geldt de ‘Wet Eenmalige huurverlaging huurders met een lager Inkomen’. Dit betekent dat huurders van woningen met een relatief hoge huur en laag inkomen recht hebben op een eenmalige huurverlaging.

Waarom eenmalige huurverlaging?

Bij de toewijzing van een sociale huurwoning houdt de WOV rekening met een huurprijs die past bij het inkomen van de huurder. Toch kan het zijn dat door bijvoorbeeld een inkomensdaling de huurder een huur betaalt die te hoog is voor het inkomen. Om te voorkomen dat een huurder hierdoor in de problemen raakt, geldt voor 2021 de ‘Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen’.

Wie komt in aanmerking?

De huurverlaging geldt uitsluitend voor huurders in een sociale huurwoning met een huurprijs hoger dan € 633,25 én een laag inkomen. In onderstaand overzicht zijn de inkomens en kale huren opgenomen per huishouden. Is uw inkomen lager én de huur hoger dan de genoemde bedragen, dan komt u in aanmerking voor een huurverlaging.

Afbeelding1

U komt niet in aanmerking voor huurverlaging wanneer:

  • uw netto huur lager is dan € 633,25, bij een 1- of 2-persoonshuishouden;
  • uw netto huur lager is dan € 678,66, bij een 3- of meer persoons huishouden;
  • u in een vrije sector woning woont.

geld

Als u vóór 2020 al een te hoge huur had voor uw inkomen, dan verloopt het proces automatisch via de Belastingdienst. Zij controleren of er huurders zijn die te duur wonen. Hiervoor kijkt de Belastingdienst naar het vastgestelde inkomen over 2019 en het aantal ingeschreven personen per huishouden. Op basis van deze controle ontvangen wij per woning bericht of de huur verlaagd moet worden. Wanneer dat het geval is, ontvangt u vóór 1 april 2021 een brief met het huurverlagingsvoorstel. Deze verlaging gaat uiterlijk in op 1 juni 2021.

Kunt u zelf huurverlaging aanvragen?

Wanneer u na 2019 een inkomensdaling heeft gehad, waardoor u minstens zes maanden een lager inkomen heeft gehad dan de inkomensgrens, dan kunt u schriftelijk huurverlaging aanvragen. De standaardbrief kunt u hier downloaden.

Hierbij dient u de volgende documenten toe te voegen:

  • Een uittreksel basisregistratie personen (op te vragen bij de gemeente) over de samenstelling van uw huishouden (aantal personen en bijbehorende leeftijden);
  • Inkomensgegevens: hieruit moet blijken dat het huishoudinkomen in de zes maanden vóór het verzoek is gedaald tot 50% van de inkomensgrens uit de inkomenstabel. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.U kunt hiervoor recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder aanleveren.

Uw schriftelijke verzoek kunt u versturen naar: WOV, Postbus 38 1510 AA Oostzaan of per email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij kunnen uw schriftelijke verzoek niet in behandeling nemen als deze niet in één keer compleet is ingediend. Voor meer informatie over de huurverlaging kunt u hier terecht.