Huurverhoging 2022

Huurverhoging per 1 juli 2022

 Algemeen

Het beleid dat WOV voert zet in op een goed aanbod van betaalbare en duurzame huurwoningen in Oostzaan in beheer van een financiële gezonde vereniging op (midden)lange termijn. Wij nemen daarmee verantwoordelijkheid voor onze huurders vandaag én onze huurders in de toekomst. Daarbij zoeken wij voortdurend balans tussen de belangen van beiden.

Een belangrijke reden om de huren te verhogen zijn onze geplande plannen om te verduurzamen inde komende jaren. Wij zien een belangrijke maatschappelijke taak voor de vereniging weggelegd in het vergroten van de betaalbaarheid door ons bezit te vernieuwen en verduurzamen. De isolatie van onze woningen maakt onze bewoners tenslotte minder afhankelijk van stijgende energieprijzen.

Wij zijn van mening dat wij met ons voorstel voor de huurverhoging een zeer sociaal beleid voeren waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De huurders met de kleinste beurs worden daarbij volledig ontzien.

De meeste huurders krijgen een verhoging van 1%
We hebben voor de meeste huurders de nettohuur met 1% verhoogd. We vinden dat we hiermee een sociaal beleid voeren. De huurders met de laagste inkomens willen we geen huurverhoging geven. Het betreft vooral de huurders die vorig jaar een eenmalige huurverlaging kregen.

Voor meer informatie over de huurverhoging 2022 klik hier.