Werk in uitvoering

Klanttevredenheid verbeteren voor huurders met een reparatieverzoek

Huurders met een reparatieverzoek geven in ons klanttevrendenheidsonderzoek (door bureau Magis) aan géén terugkoppeling te ontvangen en vinden dat ze veel actie moeten ondernemen. 38 procent van deze huurders heeft moeite gehad om de reparatie uitgevoerd te krijgen. Dat heeft te maken met het meermaals telefonisch contact moeten opnemen en de termijn waarbinnen problemen zijn opgelost.

ondertekening Coen en WOV def

Wat doen we er aan!

We gaan samenwerken met een nieuwe grote aannemer met meer capaciteit, die ook voor veel andere corporaties werkt. Op de foto ziet u bestuurder Nico van Baarsen van de WOV (links) en Technisch Directeur Roel Jan Koelewijn van Coen Hagedoorn Bouwgroep (rechts) de raamovereenkomst tekenen. In het midden de aardbeientaart!

  1. Bewoners kunnen nu rechtstreeks met Coen Hagedoorn Bouwgroep (we noemen ze maar gewoon Coen) bellen en in de meeste gevallen meteen een afspraak maken. Dus nog maar één telefoontje nodig en vooral binnen veel kortere tijd actie bij je reparatieverzoek.
  2. Ook via de website gaan we binnenkort de mogelijkheid geven om meteen een afspraak te maken met Coen.
  3. Na de storm (wegegewaaide dakpannen, dakramen etc.) waren we even overbelast, inmiddels zijn we ook bezig een paar langer lopende reparatieverzoeken versneld op te pakken. Uiteraard zijn de langstlopende zaken ook vaak wat complexer, maar we gaan er voor.
  4. Nu we meer slagkracht beginnen te krijgen gaan we versneld het aantal (na verhuizing) leegstaande woningen, waar nog zogenaamde mutatiewerkzaamheden moeten plaatsvinden, aanpakken. Het doel is natuurlijk om woningen sneller weer door te kunnen verhuren aan de volgende gelukkige bewoner.